Personalistika

Personalistika

Zabezpečíme pre Vás kompletné personálne služby:

vyhľadanie a výber vhodného zamestnanca na danú pozíciu
spolupráca pri nábore kandidátov
sprostredkovanie práce
školenie a preškolenie
koučovanie

Kontaktujte nás vyplnením formulára sem alebo na gjablova@product-export.sk